ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πώς να λάβετε μέρος

14o Dance Days Chania

ΧΑΝΙΑ 05.10.2023

Με χαρά και ιδιαίτερo ενδιαφέρον ανακοινώνουμε και φέτος την έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο 14ο DANCE DAYS CHANIA.

Το διεθνές φεστιβάλ σύγχρονου χορού DANCE DAYS CHANIA σας προσκαλεί να υποβάλετε τις προτάσεις σας για συμμετοχή με παράσταση ή/και σεμινάριο για την 14η διοργάνωση του. Το φεστιβάλ μέσα από τις ενότητές του, στοχεύει στην ανάδειξη διαφορετικών χορογραφικών και δημιουργικών προσεγγίσεων της σύγχρονης χορευτικής σκηνής, στην ισότιμη διάθεση χώρου σε δημιουργούς, στην ενίσχυση των ερευνητικών πρακτικών και στις καλλιτεχνικές ανταλλαγές.

-> Πιθανό διάστημα υλοποίησης 20 Ιουλίου – 4 Αυγούστου 2024.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  1. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο φεστιβάλ  αφορούν στις εξής κατηγορίες:

– Συμμετοχή στο φεστιβάλ με παράσταση και site specific παράσταση

– Συμμετοχή στο φεστιβάλ με σεμινάριο

– Συμμετοχή στο φεστιβάλ με video dance

– Συμμετοχή στο φεστιβάλ στην ενότητα “Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος”

– Συμμετοχή στο φεστιβάλ στο διακρατικό καλλιτεχνικό residency

 

2. Αιτήσεις για συμμετοχή στο φεστιβάλ με παράσταση ή/και σεμινάριο, υποβάλλονται από: 05.10.2023 έως και 01.12.2023 (ώρα 23:59 Ελλάδος) στην ιστοσελίδα μας https://dancedays.gr .

Β. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το φεστιβάλ DANCE DAYS CHANIA 2024 (DDC14)

Β1.1. Η διάρκεια των έργων μπορεί να είναι από δεκαπέντε (15′) έως και εξήντα (60΄) λεπτά.

Β1.2. Οι επιλεγέντες  καλλιτέχνες δεσμεύονται να παρουσιάσουν στο φεστιβάλ το έργο τους  όπως αυτό επιλέχθηκε από την διοργάνωση και χωρίς καμία τροποποίηση.

Β1.3.  Η αποδοχή της αίτησης για την συμμετοχή στο Φεστιβάλ δεσμεύει τους  συμμετέχοντες ως προς τους όρους του παρόντος.

Β1.4.  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει παραπάνω από 1 (μία) αιτήσεις.

Β2. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β2.1. Για την συμμετοχή στο φεστιβάλ με παράσταση απαιτείται:

α1. σύνδεσμο για video του προτεινόμενου έργου (όλη η διάρκεια του έργου όχι τρέιλερ ή ημιτελές video), με διαθέσιμη τη δυνατότητα λήψης

α2. για τους νέους δημιουργούς, και μόνο, το video μπορεί να είναι από πρόβα με το προτεινόμενο έργο στην τελική του μορφή

β. φωτογραφικό υλικό

γ. σύντομη περιγραφή του έργου

δ. τεχνικές προδιαγραφές

ε. συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα (χορογράφου – ομάδας)

Το απαραίτητο υλικό πρέπει να σταλεί εμπρόθεσμα μέσω wetransfer ή αλλιώς με ένα συνολικό email και το video με δυνατότητα λήψης (download) στο opencallddc@gmail.com .

Β2.2. Για την συμμετοχή στο φεστιβάλ με σεμινάριο απαιτείται:

α.  σύνδεσμος για video – teaser από σεμινάριο ή μάθημα του διδάσκοντος (μικρής διάρκειας), με διαθέσιμη τη δυνατότητα λήψης

β.  αναλυτική περιγραφή του σεμιναρίου

γ.  πρόταση διάρκειας (μέρες/ώρες)

δ. συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα διδάσκοντα

Το απαραίτητο υλικό πρέπει να σταλεί εμπρόθεσμα μέσω wetransfer ή αλλιώς με ένα συνολικό email και το video με δυνατότητα λήψης (download) στο [email protected] .

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  1. Οι αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν τα ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα στοιχεία θεωρούνται ελλιπείς και άρα άκυρες.
  2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη υποβολή πρότασης είναι η συμπλήρωση της αναρτημένης στο https://dancedays.gr φόρμας συμμετοχής.
  3. Οι επιλεγέντες θα ενημερώνονται μέσω e-mail εντός σαράντα (40) ημερών, από την επόμενη της ημέρας λήξεως των αιτήσεων.

Γ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:

Γ1. Οι πιθανές ημερομηνίες πραγματοποίησης του 14ου DANCE DAYS CHANIA τοποθετούνται στο διάστημα 20 Ιουλίου – 4 Αυστούστου 2024.

Γ2. Οι παραστάσεις, τα σεμινάρια και οι site specific παραστάσεις λαμβάνουν χώρα σε κλειστά και υπαίθρια θέατρα, στούντιο της πόλης καθώς και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

Γ3. Οι χώροι διεξαγωγής του συνόλου των δράσεων καθώς και οι σχετικές λεπτομέρειες (διαστάσεις σκηνής- χώρου, τεχνικές υποδομές κ.λ.π.) γνωστοποιούνται στους συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ με την ανακοίνωση σε αυτούς της συμμετοχής τους.

 

Δ. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΜΑΔΕΣ/ΧΟΡΕΥΤΕΣ:

Δ1. Η είσοδος για τις παραστάσεις και τις δράσεις του φεστιβάλ για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες είναι ελεύθερη.

 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ – ΠΟΙΝΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Ε1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επίτευξη του στόχου.

Ε2.  Σε περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω ενημέρωσης, το Φεστιβάλ καμία ευθύνη δεν φέρει για όποια προβλήματα προκύψουν από την παράλειψη.

Ε3. Σε περίπτωση που ο/οι, όπως αυτοί περιγράφονται στην περίπτωση  Α.2, συμμετέχων/ντες,  ακυρώσει/σουν την συμμετοχή τους μετά την ανακοίνωση αυτής από το Φεστιβάλ  υποχρεούται να καταβάλλει/ουν σε αυτό τυχόν έξοδα που έγιναν από το Φεστιβάλ μέχρι εκείνο το σημείο (έξοδα μετακίνησης, διαμονής κλπ.).

Ε4. Καμία ευθύνη δεν θα βαρύνει τα μέρη σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για λόγους ανωτέρας βίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της. Το μέρος που πλήττεται υποχρεούται να ενημερώσει το άλλο εντός εύλογης προθεσμίας.

Ε5. Διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων και του Φεστιβάλ θα λύνονται με διαπραγμάτευση.

ΣΤ. ΠΡΟΒΕΣ:

ΣΤ1. Για την γενική πρόβα της ομάδας διατίθεται ο χώρος παρουσίασης του έργου συμπεριλαμβανομένης της υλικοτεχνικής υποδομής αυτού, καθώς και τεχνική υπηρεσία. Η γενική πρόβα πραγματοποιείται το προηγούμενο βράδυ ή την ημέρα της παράστασης.

ΣΤ2. Οι ώρες διάθεσης γενικής πρόβας και τεχνικής διαμόρφωσης του χώρου διαμορφώνονται μεταξύ των συμμετεχόντων και του υπεύθυνου τεχνικού λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο του προγράμματος του φεστιβάλ.

Ο υπεύθυνος της τεχνικής υπηρεσίας της διοργάνωσης επικοινωνεί με τη συμμετέχουσα ομάδα ή μεμονωμένο καλλιτέχνη για τη διαμόρφωση του τεχνικού πλάνου και τον καλύτερο σχεδιασμό του τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου, σύμφωνα με τις δυνατότητες του εκάστοτε χώρου.

ΣΤ3.  Για εκτός της γενικής πρόβας, πρόβες διατίθεται studio κατόπιν συνεννόησης με την ομάδα υποστήριξης του Φεστιβάλ. Προϋπόθεση για τη διάθεση χώρου επιπλέον πρόβας αποτελεί η συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στην αίτηση αλλά και η έγκαιρη ενημέρωση της διοργάνωσης με email , από τους επιλεγέντες . Σε περίπτωση πολλών αιτημάτων και για την εύρυθμη λειτουργία και διάθεση των χώρων  επιπλέον πρόβας , θα τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία ενημέρωσης της διοργάνωσης με email.

 

Ζ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ:

Ζ1. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν στην αναπαραγωγή υλικού της δράσης τους για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον τύπο και το διαδίκτυο και συμφωνούν προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ενημερωτικούς λόγους από το φεστιβάλ.

Ζ2.  Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν από επαγγελματία – συνεργάτη της διοργάνωσης, υλικό  (φωτογραφίες, video).

Ζ3. Η αναπαραγωγή από τον διοργανωτή για δική του αρχειοθέτηση και μόνο είναι ελεύθερη.

Ζ4.  Οι συμμετέχοντες οφείλουν να έχουν τα πνευματικά δικαιώματα του υλικού που θα διατεθεί στο φεστιβάλ. Σε περίπτωση κυρώσεων καμία ευθύνη δε φέρει η διοργάνωση.

 

Η. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

H1.  Το Φεστιβάλ θέτει στη διάθεση των συμμετεχόντων ομάδων  και μεμονωμένων δημιουργών, ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη  με υπεύθυνο φωτισμού και ήχου και floor manager.

Η2. Το Φεστιβάλ υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συμμετέχοντες σε εύλογο χρονικό διάστημα το τεχνικό πλάνο των χώρων παρουσίασης των έργων τους.

H3. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώσουν το Φεστιβάλ με e-mail το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή στο Φεστιβάλ του τεχνικού πλάνου για τυχόν αλλαγές αυτού.

Η4. Όσες ομάδες επιθυμούν να φέρουν δικό τους τεχνικό προσωπικό επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου με τα έξοδα αυτού.

Θ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Θ1. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν την προώθηση τόσο του Φεστιβάλ όσο και των  συμμετεχόντων σε αυτό με:

α. Αφίσες

β. Προγράμματα

γ. Flyers

δ. Λοιπό έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό

ε. Προβολή μέσω ΜΜΕ (συνεντεύξεις, διαφημιστικά σποτ )

στ. Προβολή μέσω ηλεκτρονικού τύπου

 

Θ2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαφημιστούν στο φεστιβάλ ως εξής:

α. Παραχωρώντας το εκάστοτε διαφημιστικό υλικό που αφορά στη συμμετοχή τους (φωτογραφίες, video) στους διοργανωτές οι οποίοι το χρησιμοποιούν:

α1. τόσο για την προβολή του Φεστιβάλ

α2. όσο και για την πιο εξειδικευμένη προβολή τους.

 

Ι. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την διαμονή των συμμετεχόντων και τους ενημερώνει για τις ημέρες και τόπο διαμονής, διεύθυνση καταλύματος, ηλεκτρονική διεύθυνση σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Οι συμμετέχοντες στο Φεστιβάλ φιλοξενούνται σε δωμάτια συνεργαζόμενων με το φεστιβάλ καταλυμάτων.

ΕΞΟΔΑ πέραν του δωματίου (τηλέφωνο, μίνι μπαρ κ.λ.π.) ή του σπιτιού βαρύνουν τον/τους συμμετέχοντα/ες.

Ι3. Διάρκεια της φιλοξενίας:

–  Ημέρα άφιξης

–  Ημέρες ενεργής συμμετοχής στο φεστιβάλ με παράσταση ή σεμινάριο

Ι4. Με την ολοκλήρωση της εκάστοτε δράσης τους οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναχωρήσουν από τα δωμάτια στα οποία φιλοξενούνται.

Ι5. Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν επιπλέον, εκτός του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει:

–  να ενημερώσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την άφιξη τους, τους  διοργανωτές του Φεστιβάλ.

–  να έχουν φροντίσει για την περαιτέρω διαμονή τους εκτός διοργάνωσης

Ι6. Για τη διατροφή των συμμετεχόντων τις ημέρες ενεργούς δράσης τους στο Φεστιβάλ με παράσταση ή σεμινάριο ή παράλληλη δράση, παρέχονται εκπτωτικά κουπόνια (10% – 30%) σε επιλεγμένα από το Φεστιβάλ εστιατόρια της πόλης.

Κ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν για την μετακίνηση των καλλιτεχνών (Άφιξη – Αναχώρηση) να καλύψουν:

Κ1. Αεροπορικά εισιτήρια χαμηλού κόστους έως και 300,00€ (Aller – Retour) ανά άτομο. Η Διοργάνωση καλύπτει μόνο τα έξοδα των χορευτών, performer και χορογράφου της συμμετέχουσας ομάδας.

Κ2. Αεροπορικά εισιτήρια εταιρειών χωρίς πρόβλεψη εισιτηρίων χαμηλού κόστους θα επιβαρύνουν το Φεστιβάλ για το ποσό των 300,00€ και κατά το υπόλοιπο τον/τους συμμετέχοντα/ντες.

Κ3.  Επιτρέπεται μία μόνο χειραποσκευή και προσωπικό αντικείμενο. Το κόστος περισσοτέρων αποσκευών καθώς και σκηνικών βαρύνει αποκλειστικά τον/τους συμμετέχοντα/ες.

Κ4. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να έχουν ανακοινώσει το αργότερο μέχρι το πρώτο 15ήμερο του μήνα Φεβρουαρίου 2024 τον τόπο αναχώρησης και επιστροφής τους, ώστε να εκδοθούν τα εισιτήρια τους.

Κ5. Το Φεστιβάλ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση απώλειας αποσκευών, σκηνικών και γενικά προσωπικών ή μη αντικειμένων των συμμετεχόντων, που μπορεί να παραμείνουν στο χώρο όπου θα διεξαχθεί η παράσταση και συγκεκριμένα μετά το τέλος αυτής.

Κ6. Αλλαγές εκδοθέντων εισιτηρίων από τον/τους συμμετέχοντα/ες βαρύνουν αυτόν/ους καθώς και η οφειλόμενη προς το ταξιδιωτικό γραφείο αποζημίωση.

Κ7. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ φροντίζουν για την μεταφορά των συμμετεχόντων μόνο:

– κατά την άφιξη τους από το αεροδρόμιο, το λιμάνι ή ΚΤΕΛ Χανίων και προς το χώρο διαμονής τους.

– κατά την αποχώρηση τους από το χώρο διαμονής τους και προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι ή ΚΤΕΛ Χανίων.

Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Λ1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΟΜΑΔΩΝ/ΧΟΡΕΥΤΩΝ:

–  Όσοι συμμετέχουν με παράσταση λαμβάνουν τα έσοδα της παράστασης τους από τις πωλήσεις των εισιτηρίων. Η τιμή των εισιτηρίων περιλαμβάνει τον ΦΠΑ, το ύψος τους οποίου θα προσδιορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

–  Όσοι συμμετέχουν με σεμινάριο κατόπιν συμφωνίας των μερών.

–  Για τις παραστάσεις που πραγματοποιούνται στο Θέατρο Ανατολικής Τάφρου η αμοιβή της ομάδας ορίζεται κατόπιν συμφωνίας.

– Σε περίπτωση που την ίδια βραδιά παρουσιάζονται δύο ή περισσότερα έργα τα έσοδα των εισιτηρίων της βραδιάς μοιράζονται μεταξύ τους.

–  Για τις παραστάσεις που δεν εκδίδονται εισιτήρια πραγματοποιείται επιμέρους συμφωνία με τη διοργάνωση σχετικά με την κάλυψη μέρους των εξόδων συμμετοχής.

–  Οι πληρωμές γίνονται σε ευρώ και η διοργάνωση επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα εμβάσματος της τοπικής τράπεζας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από τα ανωτέρω έσοδα παρακρατείται ο αναλογούν Φ.Π.Α. στις ομάδες εξωτερικού σε περίπτωση μη εγγραφής στο σύστημα VIES και ποσοστό 20% σε Α.Μ.Κ.Ε..

Λ2. Η αμοιβή καταβάλλεται μέσω τραπέζης. Συνοδεύεται παράλληλα από την έκδοση από τον/τους συμμετέχοντα/ες σχετικού παραστατικού το οποίο και εκδίδεται οπωσδήποτε πριν την καταβολή της αμοιβής.

Αυτό ισχύει τόσο για τις ελληνικές όσο και τις αλλοδαπές συμμετοχές.

Αναλυτικό σημείωμα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής και όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες, θα στέλνονται από τη διοργάνωση στους τελικώς επιλεγέντες και συμμετέχοντες.

 

Μ. Συμμετέχοντες οι οποίοι επιχορηγούνται από φορείς υποχρεούνται να ενημερώνουν το Φεστιβάλ τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν την έναρξη του, αν θα κοινοποιηθούν οι σχετικοί φορείς.

Ν. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στο Φεστιβάλ επισκεφθείτε:

https://dancedays.gr

http://www.facebook.com/DanceDaysChaniaFestival

https://www.instagram.com/dancedayschania_festival/

http://vimeo.com/user45591430

 

Ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις αιτήσεις σας!

Φορέας διοργάνωσης:

Συν-Κίνηση” Σύλλογος Εκφραστικού Χορού

 

H Διευθύντρια & Καλλιτεχνική Διευθύντρια
Σοφία Φαλιέρου

&
Ομάδα Διοργάνωσης Dance Days Chania