Ροδιά Βόμβολου – Unpacking dramaturgy: Προσεγγίζοντας τη δραματουργία του χορού ως έννοια και ως πράξη