Ελένη Μυλωνά & Στεριανή Τσιντζιλώνη – «Διαβαίνοντας» – Ο Σιωπηλός περίπατος ως ερευνητική διαδικασία