ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πώς να λάβετε μέρος

14o Dance Days Chania

ΧΑΝΙΑ 03.01.2024

Για την 14η χρονιά υλοποίησής του Φεστιβάλ και για έκτη συνεχή χρονιά της ενότητας «Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος», στοχεύουμε, μεταξύ άλλων, στη θεσμοθέτηση και περαιτέρω αξιοποίηση μιας πλατφόρμας υποστήριξης νέων καλλιτεχνών. Νέοι Έλληνες δημιουργοί καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για έρευνα και δημιουργία εν εξελίξει site specific project με αφορμή, έμπνευση και κίνητρο την πόλη των Χανίων. Οι δημιουργοί, στο πλαίσιο εξέλιξης της πρότασης, θα φιλοξενηθούν και θα ξεναγηθούν στα Χανιά, ώστε να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την πόλη και τους κατοίκους της. Όσοι επιλεγούν θα δημιουργήσουν και θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ (2ο δεκαπενθήμερο Ιουλίου), πρωτότυπα έργα βασισμένα στο περιβάλλον και την κοινότητα της πόλης, μετατρέποντας το αστικό τοπίο σε μία οργανική και διαδραστική χορευτική σκηνή.

Το κάλεσμα αφορά σε προτάσεις, οι οποίες εμπλέκουν και επικοινωνούν με την κοινότητα· μπαίνουν σε διάλογο με την πόλη ιστορικά, κοινωνικά, πολιτικά, ή αρχιτεκτονικά· επανεξετάζουν το δημόσιο χώρο· ενεργοποιούν τον αστικό ιστό με πρωτότυπο τρόπο, φωτίζοντας αθέατες πλευρές και ιστορίες της πόλης και των ανθρώπων της.  

Η διαφορετική οπτική και προσέγγιση της κάθε πρότασης θα αναδείξει την έννοια της site-specific δημιουργίας. Επιπλέον, θα διευκολύνει τη γεωγραφική μετακίνηση της χορευτικής τέχνης και θα ενισχύσει τη χρησιμότητα της δημιουργικής σύμπραξης και ανάμιξης διαφορετικών αντιλήψεων και κοινωνικών καταστάσεων.

Παρακάτω παρατίθενται το πλαίσιο και οι όροι υλοποίησης και συμμετοχής στην ενότητα «Νέοι Δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος».

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Αιτήσεις υποβάλλονται από: 03.01.2024 έως και 29.02.2024 στην ιστοσελίδα μας https://dancedays.gr.

Το κάλεσμα αυτό αφορά στη συμμετοχή στο φεστιβάλ με site specific performance (πρωτότυπη δημιουργία), δηλαδή τη σύνθεση ενός έργου-project το όποιο θα προκύψει και θα συνδέεται άρρηκτα με συγκεκριμένα σημεία της πόλης των Χανίων.

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις  απευθύνονται σε νέους δημιουργούς (έως 2 προσωπικές παραγωγές), επιδιώκοντας αφενός  τη δημιουργία με αφορμή την πόλη, αφετέρου  την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής έρευνας στο πλαίσιο της δημιουργικής διαδικασίας, από νέους καλλιτέχνες με μικρή εμπειρία στην παραγωγή.

Για την υποβολή της αίτησης  απαιτείται η συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και η αποστολή του απαραίτητου υλικού μέσω wetransfer ή αλλιώς με ένα συνολικό email και το video με δυνατότητα λήψης (download) στο [email protected].

– Περιγραφή της χορογραφικής-δημιουργικής πρότασης (έως 300 λέξεις)

– Προτάσεις ως προς τον τρόπο και τα μέσα υλοποίησης

– Απάντηση στο ερώτημα: Ποιο είναι το κίνητρο σας να δημιουργήσετε site-specific έργο; Γιατί επιλέγετε η συγκεκριμένη ιδέα να πραγματοποιηθεί στον δημόσιο χώρο; Έχετε κάποια σκέψη σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να επικοινωνεί το project σας με την πόλη των Χανίων;

– Ο αριθμός των συμμετεχόντων

– Βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων

– Βίντεο από προηγούμενη δημιουργία (εφόσον υπάρχει) ή αυτοσχεδιασμό

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

– Οι αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν τα ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα στοιχεία θεωρούνται ελλιπείς και άρα άκυρες.

Β. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β1. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων, οι επιλεγέντες της 1ης φάσης θα ειδοποιηθούν από τη διοργάνωση εντός του Μαρτίου, προκειμένου μία/ένας εκπρόσωπος της ομάδας να ταξιδέψει στα Χανιά, εντός των μηνών Μαρτίου ή Απριλίου. Για 3 ημέρες θα περιηγηθούν στην πόλη ώστε να οριοθετηθεί το πλαίσιο υλοποίησης, ο χώρος, ο αριθμός των συμμετεχόντων, η υλικοτεχνική υποδομή και κάθε άλλη απαιτούμενη πληροφορία.

Β2. Με την ολοκλήρωση της 1ης επίσκεψης, οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν εντός ενός (1) μήνα, την οριστική πρόταση στην τελική της μορφή.

Β3. Η ανακοίνωση των τελικώς επιλεγέντων (2η φάση και τελική) θα γίνει από τη διοργάνωση με την αποστολή email.

Β4. Η διοργάνωση αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης και τη διαμονή, για όσες φορές συμφωνηθεί και από τις δύο πλευρές να πραγματοποιηθεί μετάβαση στα Χανιά στο πλαίσιο σχεδιασμού της δράσης, προβών και κατά την υλοποίηση αυτής.

Β5. Η αποδοχή της αίτησης για την συμμετοχή στο Φεστιβάλ δεσμεύει τους συμμετέχοντες ως προς τους όρους του παρόντος.

 

 

 

 

 

 

 

 

– Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη υποβολή πρότασης είναι η συμπλήρωση της αναρτημένης στο https://dancedays.gr/ φόρμας συμμετοχής.

– Οι επιλεγέντες θα ενημερώνονται μέσω e-mail εντός του Φεβρουαρίου.

Γ. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης στα Χανιά, το DDC προσφέρει τη δυνατότητα συμμετοχής σε βιωματικό εργαστήριο, στο πλαίσιο του οποίου θα αναλυθεί η ευρύτητα και η δυναμική μιας site-specific δημιουργίας, καθώς και η εξατομικευμένη σύνδεσή της με την προσωπική έρευνα και την καλλιτεχνική πρακτική των προσκεκλημένων υποψηφίων. Στόχος του εργαστηρίου είναι τόσο η κατανόηση του όρου ‘site specific’, μέσα από την ιστορική καταγραφή του, όσο και η ενίσχυση της δημιουργικής φωνής των συμμετεχόντων σε κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. Το εργαστήριο συντονίζει η ομάδα υποστήριξης του DDC για την ενότητα “Νέοι Δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος”.

Επιπλέον, συντάσσεται συνεργασία με την Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτης τόσο σε ότι αφορά στην γνωριμία με την πόλη και περαιτέρω πληροφορίες ως προς τα δυνητικά σημεία δράσης όσο και για την ανάπτυξη και διεύρυνση των γνώσεων ως προς τη σχέση των τεχνών με τον δημόσιο χώρο.

 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ – ΠΟΙΝΕΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ε1. Τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την επίτευξη του στόχου.

Ε2. Οι επιλεγείσες δράσεις θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά αποκλειστικά στο πλαίσιο υλοποίησης του 14ου Dance Days Chania.

Ε3. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης έχει ως συμπαραγωγό φορέα το Dance Days Chania. Ο συμπαραγωγός οφείλει να αναφέρεται σε κάθε επόμενη παρουσίαση του έργου. Αντίστοιχα η διοργάνωση σε κάθε προβολή της δράσης οφείλει να αναφέρει τον δημιουργό.

Ε4. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να ανακοινώνουν στο Φεστιβάλ, με δική τους πρωτοβουλία, αλλαγές που αφορούν στα προσωπικά τους στοιχεία (αρ. διαβατηρίου, αρ. ταυτότητας, αρ. τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λ.π.),  στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών τους, μέσα σε δέκα (10) μέρες από την αλλαγή.

Ε5.  Σε περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω ενημέρωσης, το Φεστιβάλ καμία ευθύνη δεν φέρει για όποια προβλήματα προκύψουν από την παράλειψη.

Ε6. Σε περίπτωση που ο/οι, συμμετέχων/ντες,  ακυρώσει/σουν την συμμετοχή τους μετά την ανακοίνωση αυτής από το Φεστιβάλ  υποχρεούται να καταβάλλει/ουν σε αυτό τυχόν έξοδα που έγιναν από το Φεστιβάλ μέχρι εκείνο το σημείο.

Ε7. Σε περίπτωση ασθένειας του συμμετέχοντος υποχρεούται να ενημερώσει εγκαίρως το Φεστιβάλ αποστέλλοντας μέσω e-mail ιατρικό πιστοποιητικό από δημόσιο Νοσοκομείο σχετικά με την ασθένεια και την διάρκεια της.

Ε8. Καμία ευθύνη δεν θα βαρύνει τα μέρη σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για λόγους ανωτέρας βίας και καθ’ όλη τη διάρκεια της. Το μέρος που πλήττεται υποχρεούται να ενημερώσει το άλλο εντός εύλογης προθεσμίας.

Ε9. Διαφορές μεταξύ των συμμετεχόντων και του Φεστιβάλ θα λύνονται με διαπραγμάτευση.

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Η Διοργάνωση δεσμεύεται για τη διασφάλιση πόρων για την υλοποίηση των εν λόγω δράσεων (έξοδα μετακίνησης, έξοδα διαμονής, per diem, καλλιτεχνική αμοιβή, τεχνική υποστήριξη).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη εξεύρεσης ικανής χρηματοδότησης για την πληρωμή και την εν γένει υποστήριξη των δράσεων, η διοργάνωση θα προβεί σε επιμέρους επικοινωνία με τους συμμετέχοντες.

Για την πραγματοποίηση κάθε οικονομικής συναλλαγής απαιτείται η έκδοση σχετικού παραστατικού.

 

ΣΤ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΤ1. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν στην αναπαραγωγή υλικού της δράσης τους για την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον τύπο και το διαδίκτυο και συμφωνούν προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για ενημερωτικούς και προωθητικούς λόγους.

ΣΤ2. Η αναπαραγωγή από τον διοργανωτή συμπαραγωγό είναι ελεύθερη.

 

Ζ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ζ1.  Το Φεστιβάλ θέτει στη διάθεση των συμμετεχόντων ομάδων και μεμονωμένων δημιουργών, ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη.

Ζ2. Οι επιλεγέντες συμμετέχοντες θα συμφωνήσουν με το Φεστιβάλ σε ότι αφορά τις τεχνικές απαιτήσεις και το οριστικό τεχνικό πλάνο για την υλοποίηση της δράσης.

Ζ3. Όσες ομάδες επιθυμούν να φέρουν δικό τους τεχνικό προσωπικό επιβαρύνονται εξ ολοκλήρου με τα έξοδα αυτού.

Η. ΔΙΑΜΟΝΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ – ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την διαμονή των συμμετεχόντων και τους ενημερώνει για τις ημέρες και τόπο διαμονής σε εύλογο χρονικό διάστημα.

ΕΞΟΔΑ πέραν του δωματίου (τηλέφωνο, μίνι μπαρ κ.λπ.) ή του σπιτιού βαρύνουν τον/τους συμμετέχοντα/ες.

Η1. Με την ολοκλήρωση της εκάστοτε δράσης τους οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να αναχωρήσουν από τα σπίτια ή/και τα δωμάτια ξενοδοχείου στα οποία φιλοξενούνται.

Η2. Όσοι επιθυμούν να παραμείνουν επιπλέον, εκτός του συμφωνημένου χρονικού διαστήματος, θα πρέπει:

–  να ενημερώσουν τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την άφιξη τους, τους  διοργανωτές του Φεστιβάλ.

–  να έχουν φροντίσει για την περαιτέρω διαμονή τους εκτός διοργάνωσης

–  να καλύψουν τα έξοδα εισιτηρίων επιστροφής που είχαν εκδοθεί από τη  Διοργάνωση και σε ποσοστό 50%. Το ίδιο θα ισχύει και σε περίπτωση αλλαγής εισιτηρίου για οποιοδήποτε λόγο.

Η3. Μέρος των εξόδων διατροφής καλύπτονται  από τη διοργάνωση  κατόπιν συμφωνίας.

Θ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ – ΑΠΟΣΚΕΥΕΣ – ΕΥΘΥΝΗ

Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν για την μετακίνηση των καλλιτεχνών (Άφιξη – Αναχώρηση) να καλύψουν:

Θ1. Αεροπορικά εισιτήρια χαμηλού κόστους (Aller – Retour) ή ακτοπλοϊκά για τη μετάβαση από και προς πόλεις εντός Ελλάδος στα Χανιά. Η Διοργάνωση καλύπτει μόνο τα έξοδα των χορευτών, performers και χορογράφου της συμμετέχουσας ομάδας. Όσοι από τους συμμετέχοντες ταξιδεύουν από χώρες εκτός Ελλάδος, επιβαρύνονται εξολοκλήρου για τα επιπλέον έξοδα μετακίνησης τους.

Θ2.  Για τα αεροπορικά εισιτήρια επιτρέπεται μία μόνο χειραποσκευή. Το κόστος περισσοτέρων αποσκευών καθώς και σκηνικών βαρύνει αποκλειστικά τον/τους συμμετέχοντα/ες.

Θ3. Το Φεστιβάλ δεν φέρει καμία ευθύνη για την περίπτωση απώλειας αποσκευών, σκηνικών και γενικά προσωπικών ή μη αντικειμένων των συμμετεχόντων, που μπορεί να παραμείνουν στο χώρο όπου θα διεξαχθεί η παράσταση και συγκεκριμένα μετά το τέλος αυτής.

Θ4. Αλλαγές εκδοθέντων εισιτηρίων από τον/τους συμμετέχοντα/ες βαρύνουν αυτόν/ους καθώς και η οφειλόμενη προς το ταξιδιωτικό γραφείο αποζημίωση, η οποία και θα αφαιρείται από την αμοιβή του/των.

Θ5. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ κατά τη διάρκεια αυτού (2ο δεκαπενθήμερο Ιουλίου) φροντίζουν για την μεταφορά των συμμετεχόντων μόνο:

– κατά την άφιξη τους από το αεροδρόμιο, το λιμάνι ή ΚΤΕΛ Χανίων και προς το χώρο διαμονής τους.

– κατά την αποχώρηση τους από το χώρο διαμονής τους και προς το αεροδρόμιο, το λιμάνι ή ΚΤΕΛ Χανίων.

Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στο Φεστιβάλ επισκεφθείτε:

https://dancedays.gr

http://www.facebook.com/DanceDaysChaniaFestival

https://www.instagram.com/dancedayschania_festival

http://vimeo.com/user45591430

 

Ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις αιτήσεις σας!

Φορέας διοργάνωσης:

Συν-Κίνηση” Σύλλογος Εκφραστικού Χορού

 

H Καλλιτεχνική Διευθύντρια
Σοφία Φαλιέρου

&
Ομάδα Διοργάνωσης Dance Days Chania