Αίτηση συμμετοχής “Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος”

Αίτηση συμμετοχής - Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Για την έγκυρη υποβολή της πρότασης σας απαραίτητη είναι η αποστολή του παρακάτω αναγραφόμενου υλικού μέσω wetransfer ή αλλιώς με ένα συνολικό email και το video με δυνατότητα λήψης (download) στο email: [email protected]

  • Περιγραφή της χορογραφικής-δημιουργικής πρότασης (έως 300 λέξεις)
  • Προτάσεις ως προς τον τρόπο και τα μέσα υλοποίησης
  • Απάντηση στο ερώτημα: Ποιο είναι το κίνητρο σας να δημιουργήσετε site-specific έργο; Γιατί επιλέγετε η συγκεκριμένη ιδέα να πραγματοποιηθεί στον δημόσιο χώρο; Έχετε κάποια σκέψη σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να επικοινωνεί το project σας με την πόλη των Χανίων;
  • Ο αριθμός των συμμετεχόντων
  • Βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων
  • Βίντεο από προηγούμενη δημιουργία (εφόσον υπάρχει) ή αυτοσχεδιασμό
  Σας ευχαριστούμε.