Αίτηση συμμετοχής “Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος”