Παραστάσεις 2017

17.07

ZfinMalta Dance Ensemble  [Malta]    Αθανασία Κανελλοπούλου  [Greece] 

18.07

X-it Dancetheatre – Φώτης Νικολάου [Cyprus]

19.07

Francesca Foscarini [Italy]“RU(i)NS”

“These gentle hearts are like shot birds falling”

“CANTANDO SULLE OSSA”

19.07

Jonah Bokaer Choreography [United States]

20.07

cie Toula Limnaios [Germany]

21.07

Αλέξανδρος Μιχαήλ [Cyprus]“Other Myths”

“isson”

“Complex Foreverafter”

21.07

Χοροθέατρο Λυδία Λίθος [Greece]

22.07

cielaroque/ Helene Weinzierl [Austria]

23.07

Σοφία Κονδυλιά [Greece]“Twisted Genders”

“Bluff”

“HUMAN ReCONSTRUCTIONS”

23.07

Jill Crovisier [Luxembourg]

23.07

Jung In Lee [S. Korea]

24.07

Pink Mama Theatre [Switzerland]“Zement, the solo”

“Skins”

“zielonooki”

25.07

Χρήστος Παπαδόπουλος [Greece]

26.07

David Zambrano [Venezuela]

26.07

Milan Herich [Slovakia]“Έλβεντον” 

“My fire is still burning for you”

“A solo for Mr. Folk”

27.07

ORIANTHEATRE Dance Company [France]

28.07

Agudo Dance Company [United Kingdom]


“KA-F-KA” 

“Silk Road”