Στο Map of gestures επιχειρούμε να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε μέσω του σώματος τους τρόπους με τους οποίους κινούμαστε στον αστικό χώρο, μέσα στη ροή της καθημερινής ζωής.

Υπόμνημα του χάρτη

Καθημερινότητα:Η καθημερινότητα μας διαφεύγει, αυτός είναι ο ορισμός της.’

Περπάτημα: Μέσα από το περπάτημα σχηματίζουμε μια πρωταρχικά σωματική σχέση με τον αστικό χώρο. Με το περπάτημα βιώνουμε και αλληλεπιδρούμε με το αστικό περιβάλλον με τρόπους ταυτόχρονα αισθητηριακούς και ανακλαστικούς.

Παρατήρηση:Καμιά φορά, παρατήρησε το δρόμο, ίσως με κάποια συστηματικότητα.’

Χειρονομία: Η χειρονομία είναι εμπειρία που δεν απαιτεί λεκτική εξήγηση. Επίσης, Όλες οι χειρονομίες είναι ελλιπείς και δεν έχουν νόημα, έως ότου ενσωματώσουν το άγγιγμα.

Site specific παράσταση από την ενότητα “Νέοι δημιουργοί στην πόλη”

Σύλληψη / Χορογραφία: Στέλλα Μαστοροστέριου
Χορεύτριες: Φωτεινή Κοντούλη, Ξένη Κοττάκη
Sound design: Alessandro Bartolena

1 Αυγούστου

20:00 Πλατεία Αθηναγόρα (Μητρόπολη)

– Είσοδος ελεύθερη (περιορισμένος αριθμός θέσεων) –

Με την υποστήριξη:

Share
Next Βαρβάρα Μπαρδακά – Home Street Home