ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Πώς να λάβετε μέρος

14o Dance Days Chania

ΧΑΝΙΑ 20.01.2024

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε και φέτος την έναρξη υποβολής αιτήσεων για VIDEO DANCE έργα, προς συμμετοχή στο 14ο DANCE DAYS CHANIA.

Παρακάτω αναγράφονται οι όροι συμμετοχής και συνθήκες διεξαγωγής του φεστιβάλ.

>> Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής για Video Dance έργα <<

Η ενότητα Video Dance ενθαρρύνει εθνικές και διεθνείς συμμετοχές που πραγματοποιήθηκαν μετά το 2019, οι οποίες αντικατοπτρίζουν μοναδικά μια δυνατή οπτική γλώσσα και εισάγουν αντισυμβατικά και συναρπαστικά χορογραφικά έργα φτιαγμένα για την κάμερα.

Αιτήσεις για συμμετοχή στο φεστιβάλ με Video Dance έργο υποβάλλονται από τις 20 Ιανουαρίου έως και τις 25 Μαρτίου 2024 (20.01 – 25.03.2024, 00:00 ώρα Ελλάδος) στην ιστοσελίδα μας https://dancedays.gr/ .

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α1. Γενικοί όροι συμμετοχής

Α1.1.  Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος μπορεί να υποβάλει αίτηση ως αυτόνομη/ος δημιουργός ή/και ως ομάδα

Α1.2.  Η διάρκεια του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 λεπτά, αλλιώς θα αποκλείεται άμεσα

Α1.3.  Η παραγωγή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2019

Α1.4. Η αποδοχή της αίτησης για την συμμετοχή στο Φεστιβάλ δεσμεύει τους  συμμετέχοντες ως προς τους όρους του παρόντος.

Α1.5.  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει 1 (μία) αίτηση

 

Α2. Ειδικοί όροι συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο φεστιβάλ με video dance έργο απαιτείται:

– Video του προτεινόμενου έργου (όλη τη διάρκεια του έργου όχι trailer ή ημιτελές video) μέσω συνδέσμου ψηφιακής πλατφόρμας Vimeo, Youtube.

– 1 Video stills

– Σύντομη περιγραφή (έως 100 λέξεις)

 

Το απαραίτητο υλικό μπορεί να σταλεί με ένα συνολικό email και το video με link από κάποια πλατφόρμα (πχ. YouTube, Vimeo) στο videodanceddc@gmail.com .

 

Αποδεκτά video formats:

Frame Rate: 24,25 FPS

Format αρχείου: MP4 με AAC audio

Ανάλυση εικόνας: 1920 x 1080 (1080p. 16:9)

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Για τη συμμετοχή με Video Dance έργο δεν προβλέπεται η κάλυψη αμοιβής καθώς επίσης ούτε έξοδα διαμονής και μετακίνησης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.Οι αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν τα ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα στοιχεία θεωρούνται ελλιπείς και άρα άκυρες.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη υποβολή πρότασης είναι η συμπλήρωση της αναρτημένης στο https://dancedays.gr φόρμας συμμετοχής.

3. Το 14ο Dance Days Chania πιθανώς θα διεξαχθεί από τις 20 Ιουλίου έως και τις 4 Αυγούστου 2024 στα Χανιά.

4. Οι παραστάσεις, οι παράλληλες δράσεις (video projects, site specific performances, διαλέξεις κ.λπ.) λαμβάνουν χώρα σε κλειστά και υπαίθρια θέατρα της πόλης καθώς και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

5. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν μέσω email για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή τους.

Γ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Όλα τα επιλεγμένα video dance έργα, τα σχετικά κείμενα, εικόνες κλπ. που υποβάλλονται στο 14ο Dance Days Chania δύναται να χρησιμοποιηθούν για δημόσια προβολή και δημοσίευση. Με την υποβολή της αίτησης οι συμμετέχοντες παραχωρούν αυτομάτως το δικαίωμα στο Dance Days Chania να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί τα υποβληθέντα video, κείμενα, εικόνες κλπ. για προωθητικούς σκοπούς, χωρίς κανένα κόστος.

Ο δημιουργός- αιτούμενος οφείλει να διασφαλίσει ότι κατέχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα, όπως για τη μουσική, κείμενο, εικόνα και τα άλλα μέσα που εμφανίζονται στο video, για δημόσια προβολή ώστε το υλικό στο υποβληθέν video dance έργο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτεθεί από το Φεστιβάλ σε δημόσιους χώρους και online πλατφόρμες.

Δ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Δ1. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν την προώθηση τόσο του Φεστιβάλ όσο και των συμμετεχόντων σε αυτό με:

α. Αφίσες

β. Προγράμματα

γ. Flyers

δ. Λοιπό έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό

ε. Προβολή μέσω ΜΜΕ (συνεντεύξεις, διαφημιστικά σποτ )

στ. Προβολή μέσω ηλεκτρονικού τύπου

 

Δ2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαφημιστούν στο φεστιβάλ ως εξής:

Παραχωρώντας το εκάστοτε διαφημιστικό υλικό που αφορά στη συμμετοχή τους (φωτογραφίες, video) στους διοργανωτές οι οποίοι το χρησιμοποιούν:

α1. τόσο για την προβολή του Φεστιβάλ

α2. όσο και για την πιο εξειδικευμένη προβολή τους.

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά στο Φεστιβάλ επισκεφθείτε:

https://dancedays.gr

http://www.facebook.com/DanceDaysChaniaFestival

https://www.instagram.com/dancedayschania/

http://vimeo.com/user45591430

 

Ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις σας!

Φορέας διοργάνωσης:

Συν-Κίνηση” Σύλλογος Εκφραστικού Χορού

 

H Καλλιτεχνική Διευθύντρια
Σοφία Φαλιέρου

Υπεύθυνη ενότητας Video Dance
Αλίκη Χιωτάκη

&
Ομάδα Διοργάνωσης Dance Days Chania