W. Reynolds & A. Guérin – Yeknom

Σε αυτό το σεμινάριο θα εμβαθύνουμε πάνω στην προσέγγιση των Winston & Axel για τον ακροβατικό χορό ( σόλο ή ντουέτο) (solo –duo acrodance). Έχοντας εργαστεί μαζί τα προηγούμενα 8 χρόνια έχουν δημιουργήσει και εξατομικεύσει την προσωπική τους  μέθοδο εκπαίδευσης και προετοιμασίας για το “acrodance”.

Το σεμινάριο δεν απευθύνεται μόνο σε χορευτές, είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε ασχολείται με κάποια μορφή κίνησης, συμπεριλαμβανομένων των αθλημάτων και του τσίρκου.

Dance Days Chania Summer Workshop

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη:

Μέρος 1ο: Σόλο ακροβατικός χορός (solo acrodance)

Υπάρχει μία συγκεκριμένη ευαισθησία στα ακροβατικά πίσω από όλες τις πιο περίπλοκες κινήσεις. Αποτελεί ένα εργαλείο του οποίου και η απλούστερη χρήση μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο πάνω στο τελικό φυσικό αποτέλεσμα. Ο καθένας από εμάς θα ψάξει στο δικό του «λεξιλόγιο» και το ατομικό του σύστημα εφαρμογής του ακροβατικού χορού. Θα αναζητήσουμε την μέθοδο που καθένας από εμάς  χρησιμοποιεί ώστε να καταστήσει τον ακροβατικό χορό ένα όχημα για να διευρύνει τις πιθανές επιλογές και κατευθύνσεις στην κίνησή του.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η αποτυχία στις καινούργιες και συχνά ανοίκειες επιλογές κίνησης αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι της διαδικασίας μάθησης και εξέλιξης μας ως ακροβάτες, θα μοιραστούμε μαζί σας  την μεθοδολογία που εφαρμόζουμε, την οποία αποκαλούμε « δίχτυ ασφαλείας του ακροβάτη» (acrobat safety net) και την οποία θα μπορούσαμε να συνοψίσουμε στο εξής: πώς μπορούμε να αποτύχουμε με αποτελεσματικό τρόπο;

Ένα ακόμα εργαλείο που χρησιμοποιούμε είναι η ενσάρκωση ενός ζώου ή πλάσματος, ώστε να ενισχύσουμε την ικανότητά μας  να προσεγγίζουμε διαφορετικούς ρυθμούς και δυναμικές με έναν  τρόπο λιγότερο κοινότυπο και ανθρώπινο. Λόγω της  φύσεως των ακροβατικών, υπάρχει αυξημένος βαθμός ρίσκου και πιθανής βλάβης εάν δεν πραγματοποιηθούν σωστά.

Απαιτείται να παραμείνει κανείς σε μία διαρκή διαδικασία αλλαγής και απελευθέρωσης και να υιοθετήσεις νέες μεθόδους καθώς το σώμα γερνάει. Αυτή  είναι μία από τις πιο συναρπαστικές διαστάσεις, καθώς το γεγονός του γήρατος του σώματος, αντί να κλέβει κάτι από τις ικανότητες του χορευτή, μάλλον του προσφέρει την δυνατότητα να προσθέσει στο ήδη διαμορφωμένο προσωπικό του λεξιλόγιο ένα νέο είδος δημιουργικότητας.

Μέρος 2ο: Ντουέτο ακροβατικού χορού(Duo acrodance)

Η ομαδική δουλειά αποτελεί ένα σημαντικό σημείο στο οποίο εστιάσαμε κατά την εξέλιξή μας ως χορευτές. Μας  ενδιαφέρει η χρήση μεθόδων που θα επιτρέπουν στον παρτενέρ μας να εξελιχθεί σε προέκταση του εαυτού μας. Επίσης μας ενδιαφέρει το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον παρτενέρ μας ως συσκευή, αντικείμενο, όπλο ή εργαλείο.

Θα αναζητήσουμε τρόπους ώστε να διατηρήσουμε το σώμα μας σε πλήρη ανάπτυξη και εγρήγορση, καταναλώνοντας όσον το δυνατόν λιγότερη ενέργεια. Θα υπάρξει μία εισαγωγή πάνω σε συγκεκριμένα θέματα συντροφικότητας από την εν εξελίξει έρευνά μας, ώστε να κατανοήσετε καλύτερα και να μπορέσετε να συνδεθείτε με τους μηχανισμούς κίνησης και την ανατομία του συντρόφου σας. Ένα άλλο εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι ο παρτενέρ σας ως μέσο για την ενίσχυση  και την κατανόηση των διδακτικών μας μεθόδων.

Χρησιμοποιώντας το σώμα του άλλου ατόμου είτε σαν σημείο αναφοράς  είτε σαν βοηθητικό μέσο, μπορούμε να προσπαθήσουμε να αγγίξουμε ανοίκεια  επίπεδα και βαθμίδες κίνησης, υφαίνοντας την σύνδεση μεταξύ ατομικού ακροβατικού χορού και ντουέτου ακροβατικού χορού.

Yeknom – Workshop

Winston Reynolds & Axel Guérin. both graduated from Circomedia (FDA course, 2010-2012). And then went on to complete a Bachelor at ACAPA (Academy of Circus and Performance Art, Netherlands, 2012-2016). Within this education they both specialised in acrobatic dance and contact partnering.

They were guided and influenced by the teachings of Alexander Vantournhout, who introduced them to several influential teachers and opportunities within the dance and movement community. Currently they are both performing in the new production ‘Red Haired Men’ (Alexander Vantournhout)

In 2017 Winston Reynolds & Axel Guérin co-created their own company Ŷeknom with the idea to try and capture, shape and share what they have discovered within their co-operation. It is an ongoing project which collaborates and delves into multiple movement practices, styles and forms.

Ŷeknom leads dance and research workshops around Europe , TripSpace,(London), Balletboyz(London), Codarts,(Rotterdam), Fontys,ACAPA (Netherlands), DOCH,(Stockholm) , and will be starting their own production, “A theme on silence and other things” throughout 2019.

16 – 18 July

10:00 – 13:00

For all workshops and masterclasses
please contact us at dd.ch.workshops@gmail.com

Share
Next Judith Sánchez Ruíz – “Your Own God” – A Site Specific Laboratory