Μαρία Πίσιου & Γιώργος Πανόπουλος – Visible City #1

Παράσταση Dance Days Chania

H site-specific performance Visible City #1 είναι μια απόπειρα χαρτογράφησης της αόρατης πόλης της Ερσιλίας, που διηγείται ο Italo Calvino στο έργο του Αόρατες Πόλεις. Η χαρτογράφηση γίνεται  στην πόλη των Χανίων, σήμερα. Στην πόλη της Ερσιλίας, δεν υπάρχει αμετάβλητος χώρος και χρόνος, τα πάντα διαμορφώνονται από τις σχέσεις των υποκειμένων.  Ο σχηματισμός της performance αποτελείται από τρία επίπεδα: το ηχοτοπίο, τη σκηνική εγκατάσταση και την κίνηση του ανθρώπινου σώματος. Η Ερσιλία ξετυλίγεται σε τρία σημεία της πόλης των Χανίων: στο βυζαντινό τείχος (οδός Σήφακα), σε μια πλατεία γειτονιάς (πλατεία Μελχισεδέκ) και στο παλιό υδραγωγείο (Σπλάντζια, πλάι Αγ. Νικολάου). Η Ερσιλία ξεφλουδίζεται, μένει γυμνή. Οι χορευτές βρίσκονται σε συνεχή σχέση μεταξύ τους με τον χώρο να τους ορίζει. Άλλοτε είναι οι ίδιοι που ορίζουν τον χώρο. Υπάρχει νερό, υπάρχουν σκοινιά. Ο ήχος έρχεται και μας βρίσκει από διαφορετικά σημεία και μας διαμορφώνει, χορευτές και θεατές.

Σημείωση: Για την παρακολούθηση του πρώτου μέρους της performance είναι απαραίτητη η χρήση ακουστικών. Οι θεατές είναι καλό να έχουν μαζί τους ακουστικά. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό θα διατίθεται ένας μικρός αριθμός ακουστικών από το Φεστιβάλ.

“Νέοι δημιουργοί στην πόλη”

 

Σύλληψη-Ιδέα: Μαρία Πίσιου
Χορογραφία: Μαρία Πίσιου σε συνεργασία με τους χορευτές
Sound Design: Νιόβη Κίτσιου
Χορευτές/-τριες: Άλκης Μπάρμπας, Γιώργος Πανόπουλος, Μαρία Πίσιου, Πωλίνα Χρυσάφη
Δραματουργική συμβουλή: Ροδιά Βόμβολου

25  Ιουλίου

19:30 Βυζαντινά Τείχη (Σήφακα) – Πλατεία Μελχισεδέκ – Υδραγωγείο (Άγιος Νικόλαος- Σπλάντζια)

Με την υποστήριξη:

Share
Next Πολένα Κόλια – Να σου μιλήσω τα βήματα μου…