Παρουσίαση

 

Η μετα-κίνηση των “κανονικών και μη κανονικών σωμάτων” στο χώρο.

Το αποτύπωμα στο μετρό της Αθήνας και στον γατόκοσμο του Ε. Τριβιζά. 

Αυτό που καλούμαστε να διερευνήσουμε σε αυτή τη μελέτη είναι κατά πόσο τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν το σώμα μας είναι ικανά να συνθέσουν μια τυπολογία η οποία ταξινομεί το σώμα σε κανονικό και μη-κανονικό, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτισμικό πλαίσιο το οποίο εναγωνίως αναζητά το ορθό και το κανονικό. Επίσης θα μελετήσουμε το πως το σώμα συσχετίζεται με την παραγωγή του σύγχρονου αστικού χώρου. Παρατηρούμε την μετακίνηση του “κανονικού” σώματος και του “σώματος του περιθωρίου” μέσα από το παράδειγμα του μετρό της Αθήνας και τον παραμυθικό τόπο της τελευταίας μαύρης γάτας του Ε. Τριβιζά.

Λητώ Καραμπίνη & Κωνσταντίνα Πρωιμάκη

31 Ιουλίου

20:30 | Πολυχώρος Όξω Νου
Share
Next Έκθεση Φωτογραφίας Χορού | Blackbox