Αίτηση συμμετοχής Video Dance έργα DDC14

Video Dance έργο αίτηση συμμετοχής DDC14

  • Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Παρακαλούμε σημειώστε ότι προαπαιτούμενο για την έγκυρη υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι η αποστολή των παρακάτω στο email [email protected]:

    • Σύντομη περιγραφή
    • Video still
    • Video link του προτεινόμενου έργου (όλη τη διάρκεια του έργου όχι trailer ή ημιτελές video).
    Ευχαριστούμε