Αίτηση συμμετοχής Video Dance έργα DDC13

Video Dance έργο αίτηση συμμετοχής DDC13

  • Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Παρακαλούμε σημειώστε ότι προαπαιτούμενο για την έγκυρη υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι η αποστολή των παρακάτω στο email videodanceddc@gmail.com:

    • Σύντομη περιγραφή
    • Video stills
    • Video link του προτεινόμενου έργου (όλη τη διάρκεια του έργου όχι trailer ή ημιτελές video).
    Ευχαριστούμε