Αίτηση συμμετοχής με παράσταση DDC 13

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της αίτησης είναι η αποστολή στο email: opencallddc@gmail.com

  • Περιγραφής του έργου που πρόκειται να παρουσιάσετε
  • Φωτογραφικού υλικού
  • Συνοπτικού βιογραφικού σημειώματος
  • Πλάνου τεχνικών προδιαγραφών καθώς και
  • Video ολόκληρης της διάρκειας του έργου στη τελική του μορφή.
  Σας ευχαριστούμε.