Σεμινάρια 2019

Εγγραφές:  [email protected]

* Early bird εγγραφές 09.03 – 05.04 >> 10% έκπτωση

* Ισχύουν επιπλέον ποσοστά έκπτωσης

F. Demestri & S. Lefeuvre  [PeepingTom & LesBalletsC] 

Bending reality

15.07 – 19.07 | 10:00 – 14:00

Ιωάννης Καρούνης

PERFORMANCE_LAB WORKSHOP – DECISIONS

15.07 – 17.07 | 10:00 – 14:00

Horacio Macuacua 

 Improvisation Workshop

15.07 – 18.07 | 16:00 – 19:00

Μαρκέλλα Μανωλιάδη

Natural flow of movement

15.07 – 17.07 | 16:00 – 18:00

W. Reynolds & A. Guérin

Yeknom – The Acrobat In Flux

16.07 – 18.07 | 10:00 – 13:00

Jorge Crecis

Towards Vivencia

19.07 – 21.07 | 10:00 – 14:00

Α. Μίκου, Κ. Μπούσμπουρα, Μ. Παναγιωτάρα

Σώμα και Αστικό Τοπίο: Χορο-χωρικές Δραματουργίες

19.07 – 22.07 | 11:00 – 15:00 

Μαριάνθη Μότα

Τσίρκο για παιδιά  [ηλικίες: 5-10]

19.07 | 15:30 – 17:00  &  20.07 – 21.07 | 10:00 – 11:30

P. Hastewell & Α. Αναστασιάδης

Physical Stories

19.07 – 21.07 | 16:00 – 19:00

Χρυσάνθη Μπαδέκα

BEYOND BOUNDARIES: VIDEODANCE – A NEW HYBRID ART FORM

20.07 – 21.07 | 10:00 – 15:00

Μαριάνθη Μότα

Τσίρκο για παιδιά και γονείς

20.07 – 21.07 | 17:30 – 18:30

Γεωργία Μήκου

Ο πλανήτης της τροφής  [ηλικίες: 5-10]

20.07 – 22.07 | 17:00 – 19:00

Katherina Vasiliadis

How to communicate your art

20.07 – 22.07

Marija Slavec

Gaga Workshop

22.07 – 26.07 | 16:00 – 19:00

Luke Jessop / Ion Tribe

Riding The Curve

23.07 – 25.07 | 11:00 – 14:00

Nimrod Freed/Tami dance co.

PeepDance – Performance workshop  [the body is the last place for freedom]

24.07 – 26.07 | 10:00 – 15:00

Marco Di Nardo

Floating Movements

24.07 – 26.07 | 14:30 – 17:00

Hofesh Shechter Company

Technique & “Grand Finale” Repertory

24.07 – 28.07 | 10:00 – 15:00

Πέρσα Σταματοπούλου

“Απόδραση” –  Σώμα και Περιβάλλον

26.07 – 28.07 | 16:00 – 19:00

Εγγραφές:  [email protected]

* Early bird εγγραφές 09.03 – 05.04 >> 10% έκπτωση

* Ισχύουν επιπλέον ποσοστά έκπτωσης