Αίτηση συμμετοχής “Νέοι δημιουργοί στην πόλη”

Αίτηση συμμετοχής - Νέοι δημιουργοί στην πόλη

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Για την έγκυρη υποβολή της πρότασης σας απαραίτητη είναι η αποστολή του παρακάτω αναγραφόμενου υλικού μέσω wetransfer ή αλλιώς με ένα συνολικό email και το video με δυνατότητα λήψης (download) στο email: opencallddc@gmail.com

  • Περιγραφή της χορογραφικής-δημιουργικής πρότασης (έως 300 λέξεις)
  • Συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων
  • Προτάσεις ως προς τον τρόπο και τα μέσα υλοποίησης
  • Video από προηγούμενη δημιουργία (εφόσον υπάρχει) ή αυτοσχεδιασμό
  Σας ευχαριστούμε.