Όροι συμμετοχής Video Dance DDC9

9o DANCE DAYS CHANIA

 

Χανιά, 26.12.2018

 

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε και φέτος την έναρξη υποβολής αιτήσεων για VIDEO DANCE ΕΡΓΑ, προς συμμετοχή στο 9ο DANCE DAYS CHANIA.

Παρακάτω αναγράφονται οι όροι συμμετοχής και συνθήκες διεξαγωγής του φεστιβάλ.

 

>> Ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής για Video Dance έργα <<

 

Για τη φετινή διοργάνωση αναζητούμε καινοτόμα και ανατρεπτικά video dance έργα με

δυναμικό οπτικό περιεχόμενο.

 

Αιτήσεις για συμμετοχή στο φεστιβάλ με Video Dance έργο υποβάλλονται από τις 26 Δεκεμβρίου 2018 έως και τις 24 Φεβρουαρίου 2019 (26.12.2018 – 24.02.2019, 00:00 ώρα Ελλάδος) στην ιστοσελίδα μας https://dancedays.gr/ .

 

 

Α. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α1. Γενικοί όροι συμμετοχής

Α1.1.  Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει αίτηση ως αυτόνομος δημιουργός ή/και ως ομάδα

Α1.2.  Η διάρκεια του έργου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15 λεπτά

Α1.3.  Η παραγωγή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου του 2016

Α1.4. Η αποδοχή της αίτησης για την συμμετοχή στο Φεστιβάλ δεσμεύει τους  συμμετέχοντες ως προς τους όρους του παρόντος.

Α1.5.  Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει παραπάνω από 1 (μία) αιτήσεις.

 

Α2. Ειδικοί όροι συμμετοχής

Για την συμμετοχή στο φεστιβάλ με video dance έργο απαιτείται:

– Video του προτεινόμενου έργου (όλη τη διάρκεια του έργου όχι trailer ή ημιτελές video)

– Φωτογραφικό υλικό

– Σύντομη περιγραφή

– Βιογραφικό σημείωμα

 

Το απαραίτητο υλικό μπορεί να σταλεί μέσω wetransfer ή αλλιώς με ένα συνολικό email και το video με δυνατότητα λήψης (download) στο videodanceddc@gmail.com .

 

Αποδεκτά video formats:

Frame Rate: 24,25 FPS   

Format αρχείου: MP4, MOV – Codec: H.264 video με AAC audio

Ανάλυση εικόνας: 1280 x 720 (720p, 16:9), 1920 x 1080 (1080p. 16:9)

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1.Οι αιτήσεις που δεν περιλαμβάνουν τα ανωτέρω αναλυτικά περιγραφόμενα στοιχεία θεωρούνται ελλιπείς και άρα άκυρες.

2. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκυρη υποβολή πρότασης είναι η συμπλήρωση της αναρτημένης στο https://dancedays.gr φόρμας συμμετοχής.

3. Το 9ο Dance Days Chania θα διεξαχθεί από τις 15 Ιουλίου έως και τις 28 Ιουλίου του 2019 στα Χανιά.

4. Οι παραστάσεις, οι παράλληλες δράσεις (video projects, site specific performances, διαλέξεις κ.λπ.) λαμβάνουν χώρα σε κλειστά και υπαίθρια θέατρα της πόλης καθώς και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους.

5. Οι επιλεγέντες θα ενημερωθούν μέσω email για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμμετοχή τους.

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Για τη συμμετοχή με Video Dance έργο δεν προβλέπεται η κάλυψη αμοιβής καθώς επίσης ούτε έξοδα διαμονής και μετακίνησης.

 

Γ. ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

Όλα τα επιλεγμένα video dance έργα, τα σχετικά κείμενα, εικόνες κλπ. που υποβάλλονται στο 9ο Dance Days Chania δύναται να χρησιμοποιηθούν για δημόσια προβολή και δημοσίευση. Με την υποβολή της αίτησης οι συμμετέχοντες παραχωρούν αυτομάτως το δικαίωμα στο Dance Days Chania να χρησιμοποιήσει και επεξεργαστεί τα υποβληθέντα video, κείμενα, εικόνες κλπ. για προωθητικούς σκοπούς, χωρίς κανένα κόστος.

Ο δημιουργός- αιτούμενος οφείλει να διασφαλίσει ότι κατέχει όλα τα νόμιμα δικαιώματα, όπως για τη μουσική, κείμενο, εικόνα και τα άλλα μέσα που εμφανίζονται στο video, για δημόσια προβολή ώστε το υλικό στο υποβληθέν video dance έργο να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκτεθεί από το Φεστιβάλ σε δημόσιους χώρους και online πλατφόρμες.

 

Δ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Δ1. Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ αναλαμβάνουν την προώθηση τόσο του Φεστιβάλ όσο και των συμμετεχόντων σε αυτό με:

α. Αφίσες

β. Προγράμματα

γ. Flyers

δ. Λοιπό έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό

ε. Προβολή μέσω ΜΜΕ (συνεντεύξεις, διαφημιστικά σποτ )

στ. Προβολή μέσω ηλεκτρονικού τύπου

 

Δ2. Οι συμμετέχοντες μπορούν να διαφημιστούν στο φεστιβάλ ως εξής:

Παραχωρώντας το εκάστοτε διαφημιστικό υλικό που αφορά στη συμμετοχή τους (φωτογραφίες, video) στους διοργανωτές οι οποίοι το χρησιμοποιούν:

α1. τόσο για την προβολή του Φεστιβάλ

α2. όσο και για την πιο εξειδικευμένη προβολή τους.

 

Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

https://dancedays.gr

http://www.facebook.com/DanceDaysChania

https://www.instagram.com/dancedayschania/

http://vimeo.com/user45591430

 

Φορέας Διοργάνωσης: Σύλλογος Εκφραστικού Χορού “Συν-Κίνηση”

 

 

Ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε με ενδιαφέρον τις προτάσεις σας.

 

 

Καλλιτεχνική Διεύθυνση/ Διεύθυνση φεστιβάλ

Σοφία Φαλιέρου

 

Υπεύθυνη Ενότητας Video Dance

Αλίκη Χιωτάκη

 

&

Ομάδα Διοργάνωσης Dance Days Chania