Dance Days 7, Χανιά 2017

Με ιδιαίτερη χαρά είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε την έναρξη υποβολής

αιτήσεων για συμμετοχή στο Dance Days 7!

Για όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος, σας παραθέτουμε τους όρους

συμμετοχής και τις συνθήκες διεξαγωγής του φεστιβάλ.

 

Υποβολή αιτήσεων

 

Η περίοδος αποστολής των αιτήσεων είναι: 1 Νοεμβρίου έως και 22 Ιανουαρίου,

στην ιστοσελίδα http://dancedays.gr/

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ανάλογα με την πρότασή τους.

Στο site μας έχουν αναρτηθεί αιτήσεις για τη:

 • Συμμετοχή στο φεστιβάλ με παράσταση
 • Συμμετοχή στο φεστιβάλ με σεμινάριο
 • Επίσης έχει αναρτηθεί και ειδικό έντυπο συμμετοχής στο πλαίσιο παρουσίασης
  παράλληλων δράσεων

Για κάθε είδους συμμετοχή, παραστάσεις, σεμινάρια, παράλληλες δράσεις, οι όροι

εξειδικεύονται ανά περίπτωση. Η αποδοχή , ανά περίπτωση, των όρων συμμετοχής

συνιστά προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης.

 

Γενικοί όροι συμμετοχής

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα

της αίτησης συμμετοχής για:

 

α) ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ είναι η επισύναψη:

 • video με ολόκληρη τη διάρκεια του προτεινόμενου έργου
 • φωτογραφικού υλικού
 • σύντομης περιγραφής του έργου
 • συνοπτικού βιογραφικού σημειώματος
 • τεχνικές προδιαγραφές

β) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ είναι η επισύναψη:

 • αναλυτικής περιγραφής του σεμιναρίου
 • πρότασης διάρκειας (ώρες/ημέρα)
 • video από αντίστοιχο σεμινάριο ή μάθημα του διδάσκοντα
 • συνοπτικού βιογραφικού σημειώματος

γ) ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΗ είναι η επισύναψη:

 • αναλυτικής περιγραφής της ιδέας
 • αριθμού συμμετεχόντων
 • διάρκειας
 • οπτικοακουστικού υλικού

Αιτήσεις συμμετοχής που δεν περιλαμβάνουν το παραπάνω εποπτικό υλικό, ανά

περίπτωση, θα θεωρούνται ελλιπείς προς αξιολόγηση και άρα άκυρες.

 

Επισημαίνεται ότι το φεστιβάλ έχει τη δυνατότητα, κυρίως, να φιλοξενήσει έργα έως 5

ατόμων και διάρκειας έως 60 λεπτών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν μέσω email για την τελική επιλογή, εντός 30

ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής.

Οι καλλιτέχνες που θα επιλεγούν, οφείλουν να παρουσιάσουν, κατά τη συμμετοχή τους

στο φεστιβάλ, το έργο τους χωρίς τροποποιήσεις από την αρχική πρόταση της αίτησής

τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η διοργάνωση νομιμοποιείται να ακυρώσει τη συμμετοχή.

 

 Όροι πληρωμής

Οι ομάδες πληρώνονται με τα έσοδα των εισιτηρίων από τις παραστάσεις ή των

σεμιναρίων (παρακρατείται ο Φ.Π.Α.). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή των συμμετεχόντων είναι

η έκδοση σχετικού τιμολογίου με τα στοιχεία της ομάδας ή του χορογράφου.

 

Χωρίς αυτό, η διοργάνωση δεν μπορεί να προβεί σε οικονομική συναλλαγή. Για

τις ομάδες που φιλοξενούνται από χώρες εκτός Ελλάδος θα πρέπει να

προσκομίζεται ανάλογο αποδεικτικό στοιχείο είσπραξης οποιουδήποτε ποσού.

 

Σε περιπτώσεις που την ίδια βραδιά παρουσιάζουν το έργο τους δύο ή

περισσότεροι χορογράφοι τα έσοδα των εισιτηρίων μοιράζονται.

 

Για τις επιλεγείσες προτάσεις που αφορούν, παρουσίαση video, παράλληλη

δράση, διάλεξη κ.λπ. δεν εκδίδονται εισιτήρια και δεν προβλέπεται πληρωμή.

 

Διαφήμιση και προώθηση

 

Η διοργάνωση αναλαμβάνει ό,τι αφορά στην προώθηση του φεστιβάλ: αφίσες,

προγράμματα, flyers και λοιπό έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις

τύπου και προώθηση μέσω ΜΜΕ και ηλεκτρονικού τύπου.

 

Από τους συμμετέχοντες ζητείται βεβαίωση για παραχώρηση των δικαιωμάτων του

εκάστοτε προωθητικού υλικού (φωτογραφίες, video) που αποστέλλεται, είτε για την

ατομική προβολή της συμμετοχής αλλά και για την προώθηση- διαφήμιση του φεστιβάλ.

Θεμιτή είναι και η δική σας συμβολή στην προώθηση της συμμετοχής σας στο Dance

Days 7, Χανιά 2017, υποχρεωτικά μετά την επίσημη ανακοίνωση από την διοργάνωση.

 

Παραστάσεις

Οι πιθανές ημερομηνίες πραγματοποίησης του Dance Days 7 τοποθετούνται στο

δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2017 (17-28).

 

Χώρους διεξαγωγής των παραστάσεων και παράλληλων δράσεων (performances,

διαλέξεις, video projections κ.λπ.) θα αποτελέσουν σημεία πολιτισμού της πόλης

(κλειστά και υπαίθρια θέατρα ή άλλοι, κατάλληλα διαμορφωμένοι χώροι).

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των ομάδων, θα ανακοινωθούν οριστικά,

οι χώροι διεξαγωγής του συνόλου των δράσεων του φεστιβάλ σε συνεννόηση με τους

συμμετέχοντες.

 

Τεχνική υποστήριξη

Το φεστιβάλ διαθέτει υπεύθυνο φωτισμού και ήχου καθώς και ολοκληρωμένη τεχνική

υπηρεσία. Οι ομάδες δεν επιβαρύνονται για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τεχνικής

υποστήριξης.

 

Οι ομάδες που συνοδεύονται από το δικό τους τεχνικό προσωπικό αναλαμβάνουν τα

έξοδά του εξ’ ολοκλήρου (διαμονή και μεταφορά).

 

Πρόβες

Οι ομάδες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το χώρο που θα παρουσιαστεί το έργο τους

(με όλη την υλικοτεχνική του υποδομή) για το τεχνικό τους στήσιμο και για τη γενική

τους πρόβα ως εξής:

 • 2 ώρες για τα έργα έως 20 λεπτά και
 •  4 ώρες για τα έργα έως 40 λεπτά.
 • Ειδική συνεννόηση με την τεχνική υπηρεσία , για έργα μεγαλύτερης διάρκειας.

Εκτός της γενικής πρόβας, η οποία θα πραγματοποιείται στο χώρο διεξαγωγής της

παράστασης, υπάρχει η δυνατότητα παραχώρησης studio για τυχόν επιπλέον πρόβες

των ομάδων.

 

Διαμονή των συμμετεχόντων και λοιπές παροχές

Στους συμμετέχοντες με παραστάσεις ή σεμινάρια, εφόσον το επιθυμούν,

παρέχεται η δυνατότητα φιλοξενίας σε σπίτια εθελοντών/συνεργατών της ομάδας

και φιλοξενίας σε δωμάτια ξενοδοχείων.

 

Η διάρκεια φιλοξενίας των συμμετεχόντων αφορά στις ημέρες άφιξης και ενεργής

συμμετοχής τους στο φεστιβάλ με παράσταση ή σεμινάριο. Σε περίπτωση

μεγαλύτερης παραμονής στην πόλη, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να αναλάβουν

τη διαμονή τους με δικά τους έξοδα. Στους συμμετέχοντες παρέχονται εκπτωτικά

κουπόνια (25-40%) για τη διατροφή τους, για όλη τη διάρκεια συμμετοχής τους

στο φεστιβάλ, που εξαργυρώνονται σε επιλεγμένα από τη διοργάνωση,

εστιατόρια.

 

Η διοργάνωση του φεστιβάλ καλύπτει μόνο τα αεροπορικά ή ακτοπλοϊκά

εισιτήρια και κανενός άλλου είδους μετακίνηση των καλλιτεχνών από την Ελλάδα

και το εξωτερικό μετ’ επιστροφής. Το μέγιστο κόστος των εισιτηρίων για τη

μετάβαση και την επιστροφή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 250€/άτομο,

στην τιμή δεν περιλαμβάνεται αποσκευή. Ακυρώσεις ή αλλαγές εισιτηρίων των

οποίων δεν φέρει ευθύνη η διοργάνωση, επιβαρύνουν την ομάδα.

 

Σε περιπτώσεις που για τη μετακίνηση καλλιτεχνών το ανώτερο όριο των 250,00 €

δεν επαρκεί λόγω μη πρόβλεψης από τις εταιρείες, κυρίως αεροπορικές,

πτήσεων χαμηλού κόστους, η διοργάνωση θα αναλαμβάνει κατ΄ εξαίρεση μόνο,

τα έξοδα τέτοιας μετακίνησης.

 

Τα αεροπορικά εισιτήρια αφορούν κρατήσεις χαμηλού κόστους και

περιλαμβάνουν μία χειραποσκευή ανά επιβάτη. Για μεταφορά περισσότερων

αποσκευών, η επιπλέον επιβάρυνση θα καλύπτεται από τον συμμετέχοντα και

όχι τη διοργάνωση.

 

Οι ομάδες επιβαρύνονται με τα μεταφορικά έξοδα των σκηνικών τους. Η

διοργάνωση δε φέρει καμία ευθύνη για σκηνικά που παραμένουν στο χώρο, μετά

τη λήξη της παράστασης.

 

Για τη μετακίνηση και διαμονή συμμετεχόντων είτε με σεμινάριο είτε στο πλαίσιο

παράλληλης δράσης, οι όροι θα εξειδικεύονται ανά περίπτωση.

 

Σε περιπτώσεις επιλογής video για την προβολή του στο φεστιβάλ, δεν ισχύουν

οι προαναφερόμενες παροχές μετακίνησης και διαμονής, αλλά μόνο η

υποχρέωση της διοργάνωσης για την ισότιμη προβολή και διαφήμιση του

διαθέσιμου υλικού.

 

Ευχαριστούμε πολύ και αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις αιτήσεις σας.

Καλλιτεχνική διευθύντρια

Σοφία Φαλιέρου

Ομάδα Dance Days Chania

 

Πληροφορίες για το φεστιβάλ:

http://dancedays.gr/

https://www.facebook.com/DanceDaysChania/

https://vimeo.com/user45591430

Φορέας διοργάνωσης: Σύλλογος Εκφραστικού Χορού  «Συν-Κίνηση»

Όροι-κ-συνθήκες-Dance-Days-7-Chania