20.07  "Το Δικό μου Ψάρι"

Κινητήρας

21.07  "demo crazy"

cieLaroque/Helene Weinzierl

22.07 "Silver Blue"

Milan Tomasik & Co.

23.07 "Las Muchas"

cia Mariantonia Oliver

24.07 "Uncia"

Δανάη Δημητριάδη & Ντένης Αλαμάνος

24.07 "Semicolon [;]"

Κατερίνα Αρχοντάκη

24.07 "All these places have their moments"

La Otra Familia

25.07 "Betelgez"

Κι όμΩς Κινείται

26.07 "Hand to Hand"

Roser Lopez Espinosa Co.

27.07 "Race to (G)race"

Alma Libre Co.

27.07 "META-"

Otro Lugar Danza

28.07  "A Room (of her own) - [πράξη] 34"

Prosxima Dance Co.

28.07 "A room to grow"

X-it/Φώτης Νικολάου