• Στοιχεία επικοινωνίας

  • Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της αίτησης είναι η αποστολή στο email: dancedayschania@gmail.com

    • Aναλυτικής περιγραφής ιδέας που πρόκειται να παρουσιάσετε
    • Φωτογραφικού υλικού καθώς και
    • Video με την πρότασή σας στη τελική της μορφή (αφορά performances και video projects).
    Σας ευχαριστούμε.