Αίτηση συμμετοχής - Νέοι δημιουργοί στην πόλη

 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της αίτησης είναι η αποστολή στο email: dancedayschania@gmail.com

  • Περίληψης της χορογραφικής-δημιουργικής πρότασης
  • Συνοπτικά βιογραφικά σημειώματα των συμμετεχόντων
  • Προτάσεις ως προς τον τρόπο και τα μέσα υλοποίησης
  • Video από προηγούμενη δημιουργία (εφόσον υπάρχει) ή αυτοσχεδιασμό
  Σας ευχαριστούμε.