(η τελική κατανομή σε χώρους διαμονής εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα κατά τον χρόνο παραμονής σας)
 • Στοιχεία επικοινωνίας

 • Υπενθυμίζουμε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκυρότητα της αίτησης είναι η αποστολή στο email: dancedayschania@gmail.com

  • Aναλυτικής περιγραφής του σεμιναρίου που πρόκειται να παρουσιάσετε
  • Φωτογραφικού υλικού
  • Συνοπτικού βιογραφικού σημειώματος
  • Video από μάθημα ή σεμινάριο του διδάσκοντα
  Σας ευχαριστούμε.